Business Coaching

Valmennukset

Kyselytutkimukset

Suunnittelu

Yhteisövetäminen

Business Coaching

Myönteinen kasvuvoima ja kehitys syntyvät ihmisissä ja työyhteisöissä hyvän vahvistamisesta, potentiaalin ja piilevien voimavarojen esille nostamisesta.

Henkilökohtainen coaching-ohjelma on erinomainen mahdollisuus kiireisessä työarjessa pysähtyä, keskittyä ja selkiyttää ajatuksia oman työn ja elämän tärkeistä tavoitteista ja niiden edistämisestä. Business coaching -ohjelman henkilökohtaisuus ja tiiviys takaavat sen soveltuvuuden kehittämismenetelmänä erityisesti johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Mitä coaching on?

Business coaching on kehittämismenetelmä, joka laittaa myönteisen kehityksen liikkeelle. Coachingin lähtökohtina ovat aina ehdoton luottamus ja eteneminen kohti tavoitetta. Coach auttaa coachattavaa oivaltamaan omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, asettamaan itselleen tavoitteita ja suunnittelemaan eri toimintavaihtoehtoja sekä siirtymään toimenpanoon niiden saavuttamiseksi sopivin askelin.

Coaching eroaa perinteisistä kehittämismenetelmistä siten, että coach ei ota keskusteluissa ohjaavaa, neuvovaa tai opettavaa roolia suhteessa asiakkaaseen. Coachingissa asiakas ei saa valmiita vastauksia, vaan coach auttaa häntä löytämään itse ratkaisut haasteisiinsa esittämällä oivalluttavia kysymyksiä, jotka kirkastavat tavoitetta sekä avaavat uusia näkökulmia ja ajatuksia.

Prosessin onnistumiseksi coachattavan tulee olla sitoutunut tavoitteensa edistämiseen. Parhaimmillaan coaching inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Se on kustannustehokas kehittämismenetelmä, joka hyödyttää asiakasta tavoitteiden saavuttamisen lisäksi vielä pitkälle coaching-ohjelman jälkeenkin omien toimintatapojen ja itsetuntemuksen vahvistumisen myötä.

Coachingin soveltamistilanteita
 • strategisesti tärkeän toimeenpanon tuki
 • johtamistyön tuki
 • uuden työroolin haltuunotto
 • tiimityöskentelyn kehittäminen
 • projektin onnistunut läpivienti
 • työhyvinvoinnin varmistaminen
 • organisaatiomuutoksen toteuttaminen
 • myynnin kehittäminen
 • itsetuntemuksen kehittäminen
 • ajanhallinta ja työroolin selkeyttäminen
 • muutostilanteen hallinta
 • ura-ajatusten selkiyttäminen

Coaching-ohjelman kesto on tyypillisesti 3-4 kk ja se sisältää kuusi 90 minuutin kestoista coachingsessiota sekä aloitus- ja päätöskeskustelut. Keskustelut käydään kasvokkain ja sopimuksen mukaan myös virtuaalisesti.

Business Coach tukenasi

Olen valmistunut joulukuussa 2019 sertifioiduksi business coachiksi. Koulutus on International Coach Federationin ICF:n ammatticoachien vaatimusten mukainen. Sertifioidun koulutuksen läpäisy varmistaa asiakkaalle, että coachin ammattitaito on kansainvälisesti tunnustettua ja ajantasaista. ICF-coachit ovat sitoutuneet jatkuvaan ammattitaitonsa kehittämiseen sekä tiukkojen ammatillisten ja eettisten ohjeiden noudattamiseen.

Olen toteuttanut yksilöcoachingia esimiehille, yrittäjille, toimitusjohtajille sekä tiiminvetäjinä toimiville henkilöille eri toimialoilla. Coaching-pätevyyden lisäksi voin hyödyntää coaching-ohjelmissa omakohtaista monipuolista kehittämis-, projektinjohtamis- ja yrittäjäkokemustani.

Valmennukset

Taitoavain toteuttaa työyhteisöjen sekä johdon- ja esimiestyön valmennuksia tiiviissä yhteistyössä Valmennuskumppani Oy:n kanssa. Tutustu yhteiseen tarjontaamme Valmennuskumppanin sivuilla.

Kyselytutkimukset

Taitoavain toteuttaa sähköisiä henkilöstö-, työhyvinvointi sekä asiakaskyselytutkimuksia tiiviissä yhteistyössä Valmennuskumppani Oy:n kanssa. Tutustu yhteiseen henkilöstö- ja työhyvinvointikyselyiden totutustapaamme Valmennuskumppanin sivuilla.

Kehittämissuunnittelu yrityksille ja kehittäjille

Kehittämisajatusten eteneminen toimenpiteiksi tai hakemukseksi vaatii usein suunnittelua, dokumentointia, aikataulutusta ja resurssointia. Taitoavaimen kautta on mahdollista saada yrityksen kehittämissuunnitteluun apua ja tukea etsittäessä tai haettaessa erilaisia yritysten kehittämisrahoituksia yrityksen kasvun tueksi tai laadittaessa henkilöstön koulutussuunnitelmia.

Projektisuunnittelun apu

Tilapäinen suunnitteluapu on tiukkojen aikataulujen tai tekijäresurssien vuoksi joskus tarpeen myös kehittämisorganisaation projektihakemuksen, hankesuunnitelmien tai yritysryhmähankkeen laadinnassa. Taitoavain toteuttaa kehittämissuunnittelua aina asiakastarpeen mukaan. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeestasi ja kumppanuuden mahdollisuudesta.

Yhteisövetäminen

Rakennetaan yrittäjien yhteisö

Yrittäjien muodostamat yhteisöt kukoistavat parhaiten, kun niitä luotsataan pitkäjänteisesti, kuunnellen, reagoiden ja innostaen. Yhteisövetäjän avulla rakennetaan verkostolle sopivat toimintatavat ja varmistetaan, että sen tarjoamat hyödyt palvelevat mukanaolijoita parhaalla tavalla. Yhteisövetäjä toimii yhteisön jäsenten linkkinä ja kontaktihenkilönä rakentaen verkostolle kulttuuria ihmisten välisen vuorovaikutuksen aktivoinnin, tapahtumasuunnittelun, viestinnän ja sisällöntuotannon keinoin. Yhteisöt tarvitsevat innostamista ja aktivointia, jotta motivaatio, sopiva yhteistyön syke ja hyödyt kantavat.

Yritysverkostot voivat olla paikallisia tai alueellisia kehittämisen tai projektin ympärille muotoutuneita yritysryhmiä, selkeästi toimialakohtaisia verkostoja tai vapaamuotoisempia verkostoja. Taitoavain voi auttaa uuden yritysten yhteisön rakentamisessa tai toimia jo toimivan yritysverkoston luotsaajana. Palvelua tarjotaan kehittäjäorganisaatioille, hankkeille ja yrittäjäyhteisöille tai yksittäisen yritystapahtuman järjestämiseen.

Yhteisöllinen työskentely

Työn tekemisen tavat ovat muutoksessa. Yksinyrittäjyys, etätyöskentely ja projektikohtainen osaamisen yhdistely esimerkiksi verkostojen kautta on lisääntymässä voimakkaasti. Yhteisöllinen toimisto voi mainiosti yhdistää tieto- ja asiantuntijatyötä tekevät yhteen ja tarjota yksinyrittäjille ja etätyötä tekeville lisäarvona toimistopöydän ohessa myös työyhteisön ja luovia ajatuskavereita sekä asiakkaita. Taitoavain voi auttaa yhteisöllisen työskentelytilan suunnittelussa ja käynnistämisessä sekä toimia yhteisövetäjänä yhteisössä sopimuksen mukaan.

Kumppaniksi kokenut yhteisövetäjä

Olen kokenut yrittäjäyhteisöjen ja -verkostojen rakentaja ja luotsaaja. Yrityskehittämisen palkkatyössä ja projekteissa sekä yrittäjänä olen ollut rakentamassa lukuisia pieniä mikroyritysten yritysryhmiä ja monia isoja yritysverkostoja kehittämisen ja yhteistoiminnan aktivoinnin ympärille. Myös yhteisöllisen työskentelyn käynnistämisestä ja erilaisista kokeiluista minulla on käytännön kokemusta. Yhteisövetämisen moniosaaminen on vahvuuteni, niin yhteistyön aktivoinnin, viestinnän, sisällöntuotannon kuinmyös rahoituksen osalta. Laajat yhteistyöverkostoni alueellisessa yrityskentässä ja kehittäjäorganisaatioissa tukevat yhteisöjen rakentamista.

 

Mari Autio
business coach, yrittäjä

 

 • p. 040 0214 356
 • mari.autio@taitoavain.fi
 • LinkedIn
 • postiosoite:
  Kurikantie 159, 84100 Ylivieska
 • käyntiosoite:
  Rautatienkatu 6, 84100 Ylivieska

Ota yhteyttä!