Refe-1

Referenssejä

Vertaisryhmäcoaching

Täältä voit lukea asiakkatteni ajatuksia siitä, mitä vertaisryhmäcoaching on heille tarjonnut. Vertaisryhmäcoachingit on toteutettu yhteistyössä Valmennuskumppani Oy:n Heini Salmun kanssa.

Työkaluja ajanhallintaan

”Lähdin mukaan vertaisryhmäcoachingiin tilanteessa, jossa yrityksen työmäärä oli nopeasti kasvanut. Minulla oli tarve kehittää sekä henkilökohtaista ajanhallintaani että yrityksen töiden aikataulutusta.

Kolmen kuukauden ajan tapasimme ryhmän kanssa etäyhteyksillä muutaman viikon välein. Tapaamisissa käytiin läpi muun muassa ajanhallintaa, työhyvinvointia, esimiestaitoja ja muutoksen johtamista.

Vertaisryhmäcoaching herätti paljon ajatuksia siitä, miten omaa toimintaa voisi kehittää. Nyt on vain itsestä kiinni, että ideat saisi siirrettyä myös käytäntöön.

Tapaamisten parasta antia oli verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa. Vaikka edustimme eri toimialoja ja kehittämisen tarpeet olivat erilaisia, niin pystyimme jakamaan ajatuksia ja sparraamaan toisiamme. Ryhmän ilmapiiri oli positiivinen ja kannustava.

Oma kokemukseni on, että vertaisryhmäcoaching on hyvä apu yrittäjälle, jos tarvitaan työkaluja ongelmatilanteisiin ja yleensäkin yrittämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviin haasteisiin.”

Yrittäjä Tomi Tirri, Digi- ja mainostoimisto Donetti

Armollisuutta itseä kohtaan

”Lähdin vertaisryhmäcoachingiin avoimin mielin, eikä minulla ollut ennakkoon kovin täsmällisiä tavoitteita. Huomasin kuitenkin, että sain enemmän tukea kuin odotinkaan. Coachingiin osallistuminen pönkitti omaa tekemistä ja auttoi näkemään, mitä olen tehnyt oikein ja mihin täytyy vielä kiinnittää huomiota.

Olen oppinut armoa sen suhteen, että pitäisi pyrkiä täydellisyyteen. Yliyrittäminen ja suorittaminen vievät tekemistä huonommaksi ja kuormittavat turhaan. Kun on vain oma itsensä, se riittää. Ei tarvitse yrittää olla enemmän.

Samaan aikaan voi kuitenkin opetella parantamaan omaa ajanhallintaa ja tuntemaan omia rajoja ja vahvuuksia. Siihen coaching on hyvä apu.

Minua kiinnosti vertaisryhmäcoachingissa myös tutustuminen samanhenkisiin ihmisiin ja muihin yrittäjiin. Ryhmässä oli mukava ja salliva ilmapiiri, ja siinä coachilla on iso merkitys.”

Valmentaja Anu Suotula, Kunnostamo

Tukea muutoksen hetkellä

”Oma yrittäjyyteni oli muutosten keskellä, kun osallistuin vertaisryhmäcoachingiin. Elettiin korona-aikaa, eikä tiedetty, mitä se toisi mukanaan. Olin myös luopunut toisesta kahvilastani ja keskittänyt yrityksen toiminnan Hiekkasärkille.

Ryhmän etätapaamisissa mietittiin omia tavoitteita ja asetettiin aikatauluja niiden toteuttamiseen. Itselläni tavoitteet liittyivät muun muassa töiden aikatauluttamiseen, joka on tärkeää varsinkin sesonkiaikana. Olen oppinut priorisoimaan paremmin. Kun ennen olen mennyt kaikkeen mukaan, nyt osaan paremmin miettiä, mihin oma aika riittää.

Omin päin en välttämättä olisi saanut aikaiseksi riittävää muutosta. Ajattelua kirkastaa, kun apuna on ulkopuolinen vetäjä. Coach auttaa etenemään kohti tavoitteita ja saamaan itse aikaan oikeat oivallukset.

Sain uusia ajatuksia myös muilta ryhmäläisiltä, ja oli mukavaa pystyä itsekin auttamaan toisia. Vaikka mukana oli eri alojen yrittäjiä, saimme aikaan hyviä keskusteluja.
Yrittäjälle coach on hyvä herättelijä, joka auttaa avaamaan silmiä, pysähtymään ja miettimään omaa toimintaa, yritystä ja itseä yrittäjänä. Siksi voin kannustaa muitakin kokeilemaan – jotain jää varmasti käteen.”

Yrittäjä Minna Yrjänheikki, Kahvila-ravintola BeachRose

 

Mari Autio
business coach, yrittäjä

  • P. 040 0214 356
  • mari.autio@taitoavain.fi

 

Taitoavain Oy

  • Posti- ja käyntiosoite:
    Virastokatu 3 A 27
    84100 Ylivieska

Laskutustiedot

 

Ota yhteyttä!