Yhteiso-1

Yritysten yhteisövetäminen

Verkostosta yhdessä kasvamisen iloa –

Yrittäjien yhteisössä on kipinää!

 

Yrittäjien muodostamat yhteisöt kukoistavat, kun niillä on kumppani, yhteisövetäjä, joka luotsaa pitkäjänteisesti, kuunnellen, reagoiden ja innostaen. Yhteisövetäjän avulla rakennetaan yritysten verkostolle juuri sille sopivat toimintatavat ja varmistetaan, että verkoston tarjoamat hyödyt palvelevat mukanaolijoita parhaalla tavalla. Yritysten verkostot ja yhteistyö ovat minulle sydämen asia. Elän Itsekin sitä upeaa ja kannattelevaa työarkea, että olen verkostoitunut laajasti.

Yhteisövetäjänä toimin yhteisön jäsenten linkkinä ja kontaktihenkilönä. Autan verkostoa rakentamaan oman toimivan toimintakulttuurin vuorovaikutuksen aktivoinnin, tapahtumasuunnittelun, viestinnän ja sisällöntuotannon keinoin. Haluan ja osaan innostaa ja aktivoida, sillä tiedän kokemuksesta, että kun löytyy yhteinen motivaatio, yhteistyön hyödyt kantavat.

Yritysverkostot voivat olla paikallisia tai alueellisia kehittämisen tai projektin ympärille muotoutuneita yritysryhmiä, toimialakohtaisia verkostoja tai vapaamuotoisempia verkostoja. Taitoavain voi auttaa uuden yritysten yhteisön rakentamisessa tai toimia jo toimivan yritysverkoston luotsaajana.

Palvelua tarjotaan yrittäjäyhteisöille, kehittäjäorganisaatioille ja hankkeille tai esimerkiksi yksittäisen yritystapahtuman järjestämiseen.

Toimin mikroyritysten ydinryhmätoiminnan yhteisövetäjänä ja aluevastaavana Ylivieskan seudulla ja Haapavedellä. Mikroyritysten ydinryhmätoiminta on Oulun Yliopiston ja Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän kehittämä valtakunnallinen Microentre® -yritysverkosto. Lisäinfoa: www.microentre.fi

 

Kuuntele podcastista Marin ajatuksia mikroyrittäjyydestä:

 

 

Asiakaspalautetta:

Mari Autio Taitoavaimesta on ensimmäinen yrittäjä Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® yrittäjäverkoston yhteisövetäjänä. Mari edustaa verkoston alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaista yrityslähtöisyyttä yrittäjävetoisuutta. On hienoa, että Taitoavaimen vahva kokemus ja näkemys mikroyritysten kasvu- ja vientikokeilutoiminnasta sekä yhteisöjen luotsaamisesta saadaan MicroENTRE® yrittäjäverkoston käyttöön. Vertaistuki ja käytännön esimerkit innostavat mikroyrittäjiä kestävään kasvuun. On upeaa tehdä Marin kanssa yhteistyötä !

Professori Matti Muhos; johtaja, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

 

Mari Autio
business coach, yrittäjä

  • P. 040 0214 356
  • mari.autio@taitoavain.fi

 

Taitoavain Oy

  • Postiosoite:
    Kurikantie 159, 84100 Ylivieska
  • Käyntiosoite:
    Rautatienkatu 6, 84100 Ylivieska

 

Laskutustiedot

 

Ota yhteyttä!